Om våre medlemmer

I KORissa er vi opptatt av at hvert eneste medlem er like viktig! Sammen opplever vi mange store musikkøyeblikk, og like mange artige stunder utenom sangen! Her vil vi presentere korets sangere 🙂

SOPRANENE VÅRE

Lisbeth Sjøbakk

Anne Grethe Tokstad

Janne Skånøy

Maria Vestvik

Aud Marie Vandbakk

Foto: Aksel Wikant

Grete Tungen

Foto: Aksel Wikant

Frida Kårli

Foto: Aksel Wikant

Ellen Finserås

Foto: Aksel Wikant

Kjersti Garmo Dyrendahl

Foto: Aksel Wikant

Brit Inger Vongraven

Foto: Aksel Wikant

Bente Vårum

Foto: Aksel Wikant

Ingeborg Karina Berg

Ingunn Grønning

 

ALTENE VÅRE

Foto: Aksel Wikant

Anita Abtahi

Foto: Aksel Wikant

Lisbeth Wanvik

Foto: Aksel Wikant

May-Lis Brovold

Foto: Aksel Wikant

Marie Ekeberg

Foto: Aksel Wikant

Cathrine Hauge

Foto: Aksel Wikant

Anne Sofie Meyer

JORID SUNDE

JORID SUNDE

Lena Myran Coucheron

Ida Husby

Ida Husby

Turid Askim Moa

 

TENORENE VÅRE

Foto: Aksel Wikant

Erik Sunde

Foto: Aksel Wikant

Rolf Braun

Foto: Aksel Wikant

Jostein Leirvik

Foto: Aksel Wikant

Einar Lyshaug

Foto: Aksel Wikant

Jomar Gomo

Foto: Aksel Wikant

Anders Dalsaune

Foto: Aksel Wikant

Sverre Berg

Foto: Aksel Wikant

Martin Berge

 

BASSENE VÅRE:

Foto: Aksel Wikant

Carl Morten Overskaug

Foto: Aksel Wikant

Helge Berge

Foto: Aksel Wikant

Harald Sommerseth

Foto: Aksel Wikant

Perry Dahl

Foto: Aksel Wikant

Ola Overskaug